Voor Werknemers

Onze bedrijfsartsen en verzekeringsartsen leveren landelijk onafhankelijke UWV second opinions – bij bezwaar- en beroepszaken tegen het UWV- en second opinions door onafhankelijke bedrijfsartsen. Wij lossen uw  problemen als gevolg van arbeidsongeschiktheid op.

Voor Werkgevers

Wij bieden werkgevers een landelijk dekkend netwerk van onafhankelijke  gespecialiseerde bedrijfsartsen en verzekeringsartsen, waarmee u aan de ‘second opinion’-verplichting voldoet, maar staan werkgevers ook breder bij. Wij lossen de problemen van werkgevers als gevolg van arbeidsongeschiktheid op.

Voor Partners

Wij verzorgen voor onze zakelijke partners onafhankelijke arbeidsmedische expertises, second opinions door bedrijfs- en verzekeringsartsen en contra-expertises. Wij helpen onze zakelijke partners bij het oplossen van problemen voor hun cliënten ten gevolge van arbeidsongeschiktheid.

Organisatie

De Landelijke Expertisebalie is een landelijk opererende organisatie, die zich kenmerkt door korte lijnen, een moderne gedigitaliseerde efficiënte bedrijfsvoering en deskundige professionals.

Onafhankelijk

De bedrijfs- en verzekeringsartsen van De Landelijke Expertisebalie zijn onpartijdig en onafhankelijk in hun oordeel en niet hiërarchisch verbonden aan een arbodienst of het UWV. Dat is een van de redenen dat onze artsen vaak ingezet worden voor het uitbrengen van een second opinion/contra-expertise oordeel als er een verschil van inzicht bestaat over de (juiste) mate van arbeidsongeschiktheid.

Snel

Binnen 5 werkdagen plant onze administratie een intakegesprek met u in op een van onze spreekuurlocaties. Wij streven ernaar om u binnen 30-45 dagen te voorzien van een onafhankelijk vastgestelde arbeidsmedische belastbaarheids- en/of re-integratie-expertise, opgesteld door arbeidsmedische specialisten zoals verzekerings,- en bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en sociaaljuridische experts.

Deskundig

De Landelijke Expertisebalie werkt uitsluitend met geregistreerde en gecertificeerde deskundigen, zoals bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, juristen, psychiaters en GZ-psychologen, die hun vakkennis up-to-date houden door middel van permanente educatieprogramma’s en collegiale toetsing.

Wat doen wij?

Wij worden door werknemers (particulieren), werkgevers en onze zakelijke partners ingeschakeld voor het oplossen en/of onderbouwen van arbeidsongeschiktheidsclaims en/of ondersteuning bij het begeleiden bij geschillen over arbeidsongeschiktheid (bijvoorbeeld ook bij bezwaar- en beroepszaken tegen het UWV). Via ons landelijk dekkende netwerk aan bedrijfs- en verzekeringsartsen verzorgen wij op onafhankelijke en onpartijdige wijze de second opinion verplichting voor werkgevers en zakelijke partners.

Voor werkgevers die Eigen Risicodragers zijn hebben wij een gespecialiseerd aanbod via ‘no cure, less pay’-basis om aanzienlijke besparingen realiseren, maar kunnen ook aan de slag om een opgelegde loonsanctie te herstellen.

Arbeidsmedische expertise

Met arbeidsmedische expertise bedoelen wij de gespecialiseerde arbeidsgeneeskundige (bedrijfsarts), verzekeringsgeneeskundige (verzekeringsarts) en/of arbeidsdeskundige expertise (arbeidsdeskundige) van de Landelijke Expertisebalie, welke vereist kan zijn om onafhankelijk helderheid te krijgen als onduidelijkheid (of verschil van inzicht) bestaat bij de vaststelling van een juiste diagnose, advies en/of begeleiding van individuele arbeidsmogelijkheden of arbeidsongeschiktheid. De Landelijke Expertisebalie gebruikt deze term om een aantal aanverwante arbeidsgerelateerde medisch specialistische werkgebieden met een enkel begrip te duiden 

Voor wie werken wij?

Wij werken in opdracht voor particuliere cliënten, advocatenkantoren, werkgevers, verzuimintermediairs, arbodiensten en verzekeringsmaatschappijen.

Betrouwbaar

De Landelijke Expertisebalie hecht zeer aan de betrouwbaarheid van onze medewerkers, dienstverlening en handelswijze. Onze rapportages en dienstverlening worden opgesteld volgens de meest recent geldende kwaliteitsnormen en protocollen die onder andere zijn vastgesteld door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij der Geneeskunde (KNMG), de verzekeringsgeneeskundige protocollen van de Nederlandse vereniging voor de Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), De Nederlandse vereniging van bedrijfsartsen (NVAB) en de gedragscode van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA). De Landelijke Expertisebalie is erkend gemachtigde van het UWV. De Landelijke Expertisebalie is lid van de KOM.

De Landelijke Expertisebalie kan onder meer het volgende betekenen voor u. Wij hebben onze dienstverlening ingericht voor particulieren (werknemers), werkgevers en zakelijke partners. Een aantal voorbeelden wat wij kunnen betekenen treft u hier aan: