Voor Werknemers

Wij helpen werknemers en particulieren met het oplossen van problemen bij arbeidsongeschiktheid. Onze bedrijfsartsen en verzekeringsartsen leveren hiervoor onafhankelijke UWV second opinion, ook bij bezwaar- en beroepszaken tegen het UWV.

Voor Werkgevers

Wij helpen werkgevers met het oplossen van problemen ten gevolge van arbeidsongeschiktheid. Dit doen wij onder meer door een onafhankelijke bedrijfsarts in te zetten, waarmee aan de ‘second opinion’-verplichting wordt voldaan.

Partners

Wij helpen onze zakelijke partners bij het oplossen van problemen voor hun cliënten ten gevolge van arbeidsongeschiktheid. Wij verzorgen voor hen onafhankelijke arbeidsmedische expertises en second opinions.

Organisatie

De Landelijke Expertisebalie is een landelijk opererende organisatie, die zich kenmerkt door korte lijnen, een moderne gedigitaliseerde efficiënte bedrijfsvoering en deskundige professionals.

Snel

Binnen 5 werkdagen plant onze administratie een intakegesprek met u in op een van onze spreekuurlocaties. Wij streven ernaar om u binnen 30-45 dagen te voorzien van een onafhankelijk vastgestelde arbeidsmedische belastbaarheids- en/of re-integratie-expertise, opgesteld door arbeidsmedische specialisten zoals verzekerings,- en bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en sociaaljuridische experts.

Deskundig

De Landelijke Expertisebalie werkt uitsluitend met geregistreerde en gecertificeerde deskundigen, zoals bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, juristen, psychiaters en GZ-psychologen, die hun vakkennis up-to-date houden door middel van permanente educatieprogramma’s en collegiale toetsing.

Wat doen wij?

Wij worden door particulieren en werkgevers ingeschakeld voor het oplossen en/of onderbouwen van arbeidsongeschiktheidsclaims en/of ondersteuning bij het begeleiden bij geschillen over arbeidsongeschiktheid (bijvoorbeeld ook bij bezwaar- en beroepszaken tegen het UWV), maar tevens om loonsancties te herstellen die aan werkgevers zijn opgelegd als gevolg van de Wet verbetering Poortwachter. Ook worden wij geraadpleegd voor het afgeven van een second opinion door een onafhankelijke bedrijfsarts, onafhankelijk deskundigenoordeel en gespecialiseerde verzekeringsgeneeskundige en bedrijfsgeneeskundige diagnostiek ten behoeve van optimale arbeidsre-integratie en vermindering van verzuimkosten. Ten slotte kunnen wij met onze gespecialiseerde arbeidsmedische expertise voor bedrijven die eigenrisicodrager zijn, op ‘no cure, less pay’-basis aanzienlijke besparingen realiseren.

Voor wie werken wij?

Wij werken in opdracht voor particuliere cliënten, advocatenkantoren, werkgevers, verzuimintermediairs, arbodiensten en verzekeringsmaatschappijen.

Betrouwbaar

De Landelijke Expertisebalie hecht zeer aan de betrouwbaarheid van onze medewerkers, dienstverlening en handelswijze. Onze rapportages en dienstverlening worden opgesteld volgens de meest recent geldende kwaliteitsnormen en protocollen die onder andere zijn vastgesteld door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij der Geneeskunde (KNMG), de verzekeringsgeneeskundige protocollen van de Nederlandse vereniging voor de Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en de gedragscode van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA). De Landelijke Expertisebalie is erkend gemachtigde van het UWV.

De Landelijke Expertisebalie kan onder meer het volgende voor u betekenen: