Advocatenkantoren

In bestuurs- en civielrechtelijke procedures over arbeidsongeschiktheid heeft u ter ondersteuning van uw dossier in voorkomende gevallen een arbeidsmedische of arbeidspsychiatrische second opinion of  arbeidsmedische expertiserapportage nodig om de juiste mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt de grote effectiviteit van onafhankelijke arbeidsmedische expertise in bezwaar- en beroepzaken om geschillen in het voordeel van uw cliënten te beslechten. Recent is De Landelijke Expertisebalie toegelaten door de Raad voor de Rechtsbijstand om medische haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren voor cliënten die toevoegingswaardig zijn.

U kunt hierbij denken aan de volgende dienstverlening:

  • Arbeidsmedische Expertise bij bezwaar- en beroepsprocedures tegen het UWV
  • Arbeidspsychiatrische Expertise bij bezwaar- en beroepsprocedures tegen het UWV
  • Second Opinion door een onafhankelijke verzekeringsarts
  • Second Opinion door een onafhankelijke bedrijfsarts
  • Verzekeringsgeneeskundig onderzoek bij vaststelling van medische causaliteit bij letselschade
  • Medisch haalbaarheidsonderzoek (Raad voor de Rechtsbijstand)

De Landelijke Expertisebalie werkt alleen met gespecialiseerde en geregistreerde professionals. U kunt hierbij denken aan verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en psychiaters.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over onze arbeidsmedische expertise of direct een Second Opinion aanvragen, neem dan direct contact met ons op.