Arbeidsdeskundig belastbaarheidsonderzoek

Belastbaarheid in relatie tot het werk

Mede op grond van de Wet verbetering Poortwachter is het van belang om na een periode van ziekte van een werknemer vast te stellen in hoeverre er nog mogelijkheden zijn om terug te keren in het werk. De bedrijfsarts is leidend in het kader van het vaststellen van functionele mogelijkheden. Op basis van deze vastgestelde functionele mogelijkheden en arbeidsdeskundig onderzoek, doet de arbeidsdeskundige een uitspraak over belasting/belastbaarheid in relatie tot arbeid.

De Wet verbetering Poortwachter

De Wet verbetering Poortwachter eist van de werkgever dat hij de re-integratiemogelijkheden van de verzuimende werknemer onderzoekt en uitvoering geeft aan de re-integratie (de zogenoemde inspanningsverplichting). Als er twijfel is over de re-integratiemogelijkheden van de verzuimende werknemer, kan een onafhankelijk deskundigen oordeel uitsluitsel geven.

Arbeidsdeskundig belastbaarheidsonderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit een gesprek met de verzuimende werknemer, een gesprek met de werkgever, indien nodig een bezoek aan de werkplek, een functieanalyse van het eigen werk en/of ander werk bij eigen werkgever, overleg met de bedrijfsarts en indien nodig met andere deskundigen.

Conclusies uit het onderzoek zijn in de regel:
Terugkeer eigen werk mogelijk

  • De werknemer kan op termijn naar zijn eigen werk terugkeren, waarbij wellicht het werk of de werkplek moet worden aangepast.
  • De werknemer kan niet meer naar zijn eigen werk terug. Ander werk bij de eigen werkgever, eventueel met aanpassingen is wel mogelijk. Dit traject noemt men een eerste spoort.

Terugkeer eigen werk niet mogelijk

  • De werknemer kan niet meer terugkeren naar zijn eigen werk of naar ander werk bij de eigen werkgever. Er moet worden gezocht naar ander werk bij een andere werkgever. Dit traject noemt men een tweede spoor, wat u veelal door een specialistisch re-integratiebedrijf laat uitvoeren.

 

Op basis van deze vastgestelde functionele mogelijkheden en arbeidsdeskundig onderzoek, doet de arbeidsdeskundige een uitspraak over belasting/belastbaarheid in relatie tot arbeid.

Arbeidsmedische expertise in bezwaar en beroep

Voor cliënten die een uitkering van het UWV genieten, geldt hetzelfde, alleen dat een cliënt een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV geniet. Een arbeidsdeskundig belastbaarheidsonderdeel is vaak onderdeel van een bezwaar- en beroepsprocedure tegen het UWV.

De functionele mogelijkheden zoals die zijn opgesteld door de verzekeringsarts, zijn de basis voor het onderzoek en de beslissing van het UWV. De Landelijke Expertisebalie neemt de arbeidsdeskundige aspecten mee in de onderbouwing van haar arbeidsmedische expertise, al dan niet in bezwaar- en/of beroepszaken.

De Landelijke Expertisebalie werkt uitsluitend met SKO/SRA-gecertificeerde registerarbeidsdeskundigen, die van grote waarde kunnen zijn bij een succesvolle bezwaarprocedure.

DIRECT CONTACT