Arbodiensten

Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Eén van de meest opvallende wijzigingen is dat een werknemer het recht heeft om een andere onafhankelijke bedrijfsarts te raadplegen, indien hij gerede twijfels heeft aan het advies van de bedrijfsarts. Uiteraard kan eerst worden overwogen de werknemer een deskundigenoordeel bij het UWV te laten uitvoeren, maar als de werknemer blijft staan op zijn second opinion recht dient de bedrijfsarts van de werkgever hieraan gevolg te geven. De kosten komen voor rekening van de werkgever.

De werknemer vraagt in dat geval een dan second opinion aan bij een onafhankelijke bedrijfsarts, waarvoor het vanuit het oogpunt van de werknemersvertegenwoordiging de voorkeur bestaat deze functie daadwerkelijk bij een onafhankelijk arbeidsmedisch expertisebureau te laten uitvoeren. Elke arbodienst kan daarom gratis een aansluitovereenkomst met ons afsluiten en heeft recht op toegang tot de speciale doorverwijsportal. Aan de overeenkomst is een klachtenreglement en een werkprotocol opgenomen wat conform het Arbobesluit is opgesteld. Wat wij in de praktijk veel zien is dat organisaties twee opties aanbieden (een gekozen door de arbodienst zelf, en een gekozen door de werknemersvertegenwoordigding), zodat de werknemer keuzevrijheid heeft waar zijn second opinion aan te vragen.

De Landelijke Expertisebalie heeft voor arbodiensten een speciale doorverwijsportal voor Second Opinion ingericht in de form van een tweewegs beveiligd online platform, waarop zij ook kunnen inloggen. Hier kunnen arbodiensten (en/of haar klanten) gratis gebruik van maken voor het uitvoeren van bijvoorbeeld een second opinion door een van de speciale second opinion bedrijfsartsen en daarin de caseload en doorlooptijd bewaken.

Wilt u zich aansluiten bij ons als onafhankelijke leverancier van arbeidsmedische expertise en second opinions? Neem dan snel contact met ons op:

  • Gratis Second Opinion kanaal & verwijsportal voor werkgevers
  • Second opinion bedrijfsarts
  • Second opinion verzekeringsarts
  • Bedrijfsgeneeskundige en verzekeringsgeneeskundige diagnostiek
  • Verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige argumentatie in bezwaar- of beroep

Wilt u meer weten over onze specialistische medische expertise of een second opinion aanvragen, neem dan direct contact met ons op.