Indienen bekortingsverzoek loonsanctie

Vindt u dat u ten onrechte een sanctie opgelegd heeft gekregen door het UWV? Heeft u, aantoonbaar, voldoende inspanningen verricht om de re-integratie van uw werknemer te bevorderen? Dan kan De Landelijke Expertisebalie, onafhankelijk van een bezwaar tegen een loonsanctie, een bekortingsverzoek namens u indienen bij het  UWV.

Wat kan De Landelijke Expertisebalie voor u betekenen?

De Landelijke Expertisebalie inventariseert en bepaalt op grond van uw dossier de slagingskans van het bekortingsverzoek. Daarnaast kunt u de experts van De Landelijke Expertisebalie machtigen om amens u het bekortingsverzoek in te dienen bij het UWV. Dit alles voert de Landelijke Expertisebalie uit tegen een no-cure, no-pay tarief. U betaalt de Landelijke Expertisebalie alleen wanneer wij resultaat voor u boeken.

Direct een zaak aanmelden?

Wilt u hier direct mee aan de slag? Neem dan direct contact met ons over op.