Medisch haalbaarheidsonderzoek letselschade door De Landelijke Expertisebalie 

In een letselschadezaak kan de Raad voor Rechtsbijstand u gratis een subsidie verstrekken voor het laten uitvoeren van een medisch haalbaarheidsonderzoek, indien u voor een zogenaamde toevoeging in aanmerking komt. Dit kunt u verifiëren bij de Raad voor Rechtsbijstand of via uw advocaat.

De artsen van De Landelijke Expertisebalie BV zijn sinds begin november gekwalificeerd door de Raad voor de Rechtsbijstand om deze onderzoeken te mogen uitvoeren en zijn opgenomen op de lijst.

In welke gevallen kunt u deze subsidie aanvragen?

Indien u letselschade heeft ondervonden en juridische stappen wenst te nemen. Onder letselschade verstaan we:  indien u lichamelijk letsel ondervindt dat kan komen door een verkeersongeval, arbeidsongeval, medische fout of geweldsdelict.

Waarom deze regeling?

Het is namelijk niet altijd op voorhand duidelijk of een derde aansprakelijk is voor het door u geleden letsel en de daaruit volgende schade. Het kan ook zo zijn dat u de wederpartij reeds aansprakelijk heeft gesteld, maar dat deze bijvoorbeeld weigert aansprakelijkheid te erkennen.

​Om uit deze impasse te komen, is het mogelijk om een gesubsidieerd onderzoek door een medisch adviseur van De Landelijke Expertisebalie BV te laten verrichten, waarbij wordt nagegaan of uw zaak haalbaar is.

De Raad voor Rechtsbijstand betaalt dit haalbaarheidsonderzoek wat door onze artsen wordt uitgevoerd. Dit is voor u als particulier dus gratis.

De kosten en vervolgonderzoek via een lening

  • De subsidie voor het haalbaarheidsonderzoek bedraagt maximaal € 200,00 (exclusief btw) en wordt als voorschot verstrekt en niet teruggevorderd. Wel zal achteraf bewijs moeten worden overgelegd dat het haalbaarheidsonderzoek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
  • Indien uw zaak haalbaar is en een aanvullend medisch deskundigen onderzoek is noodzakelijk om uw claim kracht bij te zetten, dan is het mogelijk om een lening te verkrijgen bij de Raad voor de Rechtsbijstand van maximaal EUR 3.000,- ter voldoening van de kosten. De lening wordt tegen gunstige voorwaarden aangegaan en indien u uw zaak wint, door de tegenpartij afgelost via een toekenning proceskosten. U betaalt geen rente over de lening en er wordt rekening gehouden met uw draagkracht.

Hoe kunt u het medisch haalbaarheidsonderzoek en deskundigenonderzoek aanvragen?

U kunt het medisch haalbaarheidsonderzoek letselschade (en daarna de lening voor het deskundigenonderzoek) aanvragen via ons aanmeldformulier op de website indien u beschikt over een toevoeging voor een letselschade zaak. Indien u een advocaat bent, kunt u zich melden via onze partnerpagina.