Second opinion UWV:

Arbeidsmedische expertise en bij bezwaar en beroep tegen het UWV

Bij een zoekopdracht naar second opinion UWV of UWV second opinion zijn de resultaten overspoeld met onderzoeken die door het UWV worden uitgevoerd. Hierdoor valt de aandacht een beetje weg van de mogelijkheid om juist een second opinion van een UWV onderzoek uit te laten voeren.

Wilt u een second opinion aanvragen uwv? Lees dan hier wat u kunt verwachten.

Een extern en onafhankelijk arbeidsmedisch expertiseonderzoek kan de basis vormen voor een succesvolle WIA-aanvraag, bezwaar- en/of beroepszaak tegen het UWV, of voor werkgevers bijvoorbeeld de aanvraag van een herbeoordeling in het kader van het eigenrisicodragerschap voor de WGA. De Landelijke Expertisebalie verzorgt voor u een onafhankelijk expertiseonderzoek. Met een onafhankelijke arbeidsmedische expertise staat u sterker in uw bezwaar en beroepszaak tegen het UWV zo blijkt uit een extern onderzoek. U heeft bijna 55% meer kans een zaak succesvol af te sluiten!

Laat het onderzoek van het UWV direct toetsen voor een second opinion UWV arts door onze onafhankelijke experts uitvoeren.

De Landelijke Expertisebalie ondersteunt u door te zorgen voor de juiste (en onafhankelijke) medische onderbouwing van een bezwaar- en/of beroepszaak tegen een beslissing van het UWW. Voor de juridische onderbouwing hebben wij gespecialiseerde juristen sociale zekerheid in dienst en werken wij samen met externe juristen en advocatenkantoren.

Hoe werkt een medische expertise, en wat wordt onderzocht en hoe kunt u een second opinion aanvragen uwv?

  1. Een intakegesprek wordt binnen 48 uur ingepland door onze juridisch geschoolde trajectregisseurs, die vervolgens het medische dossier opvraagt en completeert.
  2. De Landelijke Expertisebalie is een erkend gemachtigde partij door het UWV.
  3. Indien nodig wordt een onderzoek door een UWV second opinion bedrijfsarts en/of verzekeringsarts van de Landelijke Expertisebalie op onze spreeklocatie of bij u thuis afgenomen. Deze UWV arts second opinion zal een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Veelal kan echter op basis van de aanwezige dossierinformatie een expertise worden uitgebracht.
  4. Eventueel aanvullend (diagnostisch) onderzoek door medisch specialisten volgt indien hier concrete aanwijzingen voor bestaan dat dit uw dossier zal baten.
  5. De onderzoeksresultaten van de second opinion bedrijfsarts UWV verwerken wij in een onafhankelijk arbeidsmedisch expertiserapport, dat aan de opdrachtgever wordt verzonden. Dat kan bijvoorbeeld uw advocaat zijn, uzelf en in sommige gevallen de rechtbank.
  6. In samenwerking met onze eigen juristen of externe advocatenkantoren zorgen wij voor vertegenwoordiging in bezwaar en beroep tegen het UWV.

De procedure second opinion UWV arts staat verder gedetailleerd uitgelegd op de site.

U kunt een UWV second opinion door een onafhankelijke bedrijfs- of verzekeringsarts aanvragen vrijblijvend aanvragen via deze website voor een objectieve arbeidsmedische en arbeidsdeskundige beoordeling ter onderbouwing van een correcte aanspraak op sociale verzekeringen van het UWV.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen over een UWV arts second opinion? Neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vragen inzake de second opinion bedrijfsarts of verzekeringsarts UWV.