Advocatenkantoren

In bestuurs- en civielrechtelijke procedures over arbeidsongeschiktheid heeft u ter ondersteuning van uw dossier in voorkomende gevallen een arbeidsmedische of arbeidspsychiatrische second opinion nodig om de juiste mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen.

Advocatenkantoren

Verzekeringsmaatschappijen

Als een beroep wordt gedaan op een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering of een ongevallen verzekering kan de medisch adviseur van de verzekeraar een specialistische rapportage vragen of verlangen ter vaststelling  van ziekte en de daaruit voortvloeiende

Verzekeringmaatschappijen

Arbodiensten

Per 1 juli 2017 is de Arbowet veranderd. Een van de meest opvallende wijzigingen is dat een werknemer het recht heeft om een andere onafhankelijke bedrijfsarts te raadplegen indien hij gerede twijfels heeft over het advies van de bedrijfsarts.

Arbodiensten

De Landelijke Expertisebalie is de medische expertisepartner van www.uwvbezwaarbalie.nl.  Een ervaren juridisch adviesbureau, dat zich heeft gespecialiseerd in het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures tegen het UWV en Gemeenten inzake arbeidsongeschiktheid kwesties. Voor specifieke deskundigheid op het gebied van arbeidsre-integratie werken wij samen met specialisten. Hiernaast werken wij in opdracht van meerdere advocatenkantoren in Nederland.

Een van onze partners worden?

Heeft u interesse in samenwerking met ons? Neemt u dan telefonisch contact met ons op of dien een aanvraag in via het aanmeldformulier.

 

Medisch haalbaarheid

In een letselschadezaak kan de Raad voor Rechtsbijstand u gratis een subsidie verstrekken voor het laten uitvoeren van een medisch haalbaarheidsonderzoek, indien u voor een zogenaamde toevoeging in aanmerking komt. Dit kunt u verifiëren bij de Raad voor Rechtsbijstand of via uw advocaat.