Medische en psychiatrische expertise of second opinion

De Landelijke Expertisebalie adviseert een psychiatrische expertise in te zetten bij (vermoeden van) complexere persoonlijkheidsproblematiek en het verhelderen of actualiseren van psychiatrische klachten. De rapportage wordt door ons inclusief indicatieve prognose en vaststelling van aanvullende behandelingsnoodzaak en -termijn opgeleverd.

De Landelijke Expertisebalie werkt samen met enkele gespecialiseerde psychiaters in arbeidszaken. Deze onafhankelijk psychiaters zijn gespecialiseerd en ervaren in het komen tot en onderbouwen van diagnose in relatie tot de context van arbeid.

Dit onderzoek wordt vaak in combinatie met een medisch expertiseonderzoek of second opinion ingezet. De bedrijfs-/verzekeringsartsen van De Landelijke Expertisebalie zijn gewend in deze multidisciplinaire setting te werken en zijn bekend met vraagstelling aan en interpretatie van deze psychiatrische gegevens.

Meer weten? Neem direct contact met ons op!