Second Opinion Verzekeringsarts

De Landelijke Expertisebalie ondersteunt particulieren die zich niet kunnen vinden in de (her) beoordeling door de verzekeringsarts van het UWV en een second opinion wensen in de vorm van een onafhankelijke arbeidsmedische expertise vastgesteld door een onafhankelijke verzekeringsarts en arbeidsdeskundige.

De verzekeringsgeneeskundige second opinion van De Landelijke Expertisebalie wordt vaak ingezet ter ondersteuning van een eventuele bezwaar- en/of beroepzaak tegen het UWV.

Uit onafhankelijk en wetenschappelijk vastgesteld onderzoek blijkt immers de effectiviteit van een second opinion. De kans dat u een bezwaar- of beroepsprocedure tegen het UWV succesvol afsluit is wel tot 54% groter.

Wat wordt onderzocht in de second opinion?

Onze verzekeringsarts concludeert op basis van de objectief beschikbare medische informatie welke (arbeids)belasting van u daadwerkelijk gevraagd kan worden. De belastbaarheid wordt door ons vertaald in de gestandaardiseerde – algemeen erkende – FML (Functionele Mogelijkheden Lijst). Deze standaard wordt gehanteerd door UWV, arbodiensten en wordt als zodanig erkend door rechtbanken.

De Landelijke Expertisebalie hanteert de FML als het voornaamste middel om uw belastbaarheid ten aanzien van werk te onderbouwen.  Onze arbeidsdeskundige gaat vervolgens aan de slag op basis van de opgestelde of herziene FML, om na te gaan of de arbeidsdeskundige beoordeling van het UWV wel juist is.

Wilt u meer weten of een second opinion aanvragen bij ons, neem dan direct contact met ons op.