Second opinion bedrijfsarts

Recht op onafhankelijke Second opinion bedrijfsarts:

Met ingang van 1 juli 2017 heeft u als werknemer recht op second opinion door een externe onafhankelijke second opinion bedrijfsarts indien u zich niet kunt vinden in het arbeidsmedische oordeel van de ‘eigen’ bedrijfsarts van uw werkgever. Dit vloeit voort uit de nieuwe arbowet die zeer recent is ingevoerd. Uw werkgever dient daarbij de kosten van de second opinion arts te dragen.Ten einde een volledig beeld te krijgen van de actuele en relevante medische beperkingen ten aanzien van de belastbaarheid van een arbeidsongeschikte medewerker, kunnen de bedrijfsartsen van De Landelijke Expertisebalie een (second opinion) onderzoek voor u uitvoeren. Hierbij worden eventuele medisch specialisten en behandelaars van de medewerker zelf betrokken.

Meerwaarde voor werknemer bieden wij door de specifieke achtergrond van onze second opinion bedrijfsarts werknemer en verzekeringsartsen en het deskundige begeleidingscircuit waarin zij werken. De second opinion arbo arts combineert de ervaring en aanpak van de bedrijfsarts met die van de verzekeringsarts en word ondersteund door ervaren arbeidsdeskundigen.

Onze second opinion arbo arts is daarom in staat een deskundige expertise samen te stellen over de beperkingen en kansen op re-integratie in lijn met de te verwachten eisen van UWV, de werkgever of verzekeraar. Bent u werkgever, dan kunnen wij voor u de bedrijfsarts second opinion UWV werknemer verplichting invullen als onafhankelijk arbeidsmedisch expertisebureau.

Heeft u vragen over uw recht op een UWV second opinion werknemer, of wilt u een second opinion door ons laten verzorgen? Neem dan direct contact met ons op.

Bent u zelf werkgever, dan kunt u als werkgever kosteloos voldoen aan de nieuwe Arbowet door de second opinion verplichting door de Landelijke Expertisebalie uit te laten voeren als onafhankelijk arbeidsmedisch expertisebureau.