Kosten Second opinion bedrijfsarts of verzekeringsarts

Particuliere opdrachtgevers

Voor particulieren gelden de volgende mogelijkheden om de second opinion bedrijfsarts kosten of expertiseonderzoek door een onafhankelijke bedrijfsarts of verzekeringsarts te betalen of vergoed te krijgen. Wij kunnen daar desgewenst in overleg met u nader onderzoek naar doen.

  1. Via uw rechtsbijstandverzekering. U heeft recht op vrije advocaatkeuze indien werk en inkomen is meeverzekerd op uw polis.  Bij twijfel kunt u ons kosteloos inschakelen om dit te verifiëren bij uw verzekeraar.
  2. Heeft u zelf geen directe betalingsmogelijkheden, dan kunnen wij in bijzondere gevallen een betaling in termijnen afspreken.
  3. De kosten worden vergoed door het UWV/Gemeente.
  4. Alleen in specifieke kansrijke gevallen kunnen de kosten voor een arbeidsmedische expertise ter ondersteuning van een bezwaar- of beroepsprocedure tegen het UWV bezwaar en beroepszaak via een beroep op de bijzondere bijstand bij uw Gemeente worden gedeclareerd.
  5. Bij bezwaar- en beroepszaken tegen het UWV geldt bovendien dat indien uw procedure in het geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard u recht heeft op proceskostenvergoeding door het UWV van de met het bezwaar of beroep gemoeide kosten, zowel voor de juridische kosten als ook de kosten van de arbeidsmedische expertise.

Zakelijke opdrachtgevers

  1. Bent u werkgever, dan brengen wij u de expertisekosten zoals in het geval van second opinion bedrijfsarts kosten rechtstreeks bij u in rekening.
  2. Voor zakelijke partners zoals advocatenkantoren, arbodiensten en verzekeringsmaatschappijen hanteren wij speciale raamwerktarieven indien mantelcontracten worden afgesloten met De Landelijke Expertisebalie.  Interesse? Neem dan direct contact met ons op!

Arbeidsdeskundigen

€ 105 per uur

IVA Claim vooronderzoek

€ 350 Per uur

Psychiaters

€ 185 Per uur

Bedrijfs/ verzekeringsartsen

€ 175 Per uur

Sociale verzekeringsjuristen

€ 125 Per uur

Kansanalyse of Quickscan bezwaar en beroep

€ 450 Per uur