Verzekeringsmaatschappijen

Als een beroep wordt gedaan op een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering of een ongevallen verzekering kan de medisch adviseur van de verzekeraar een specialistische rapportage vragen of verlangen ter vaststelling  van ziekte en de daaruit voortvloeiende beperkingen.  Hierin kan de Landelijke Expertisebalie ondersteunen

U kunt hierbij denken aan de volgende dienstverlening:

  • Arbeidsdeskundige Expertise en belastbaarheidsonderzoeken
  • Verzekeringsgeneeskundige expertise door een onafhankelijke verzekeringsarts
  • Arbeidsgeneeskundige expertise door een onafhankelijke bedrijfsarts
  • Second opinion recht in geval van een aanspraak arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Verzekeringsgeneeskundig onderzoek bij vaststelling van medische causaliteit bij letselschade
  • Medisch haalbaarheidsonderzoek (Raad voor de Rechtsbijstand)

De Landelijke Expertisebalie kan verzekeraars en haar klanten bij ondersteunen al dan niet in de vorm van een second opinion door onafhankelijke en deskundige bedrijfsartsen of verzekeringsartsen. Bij een conflict tussen een verzekerde en de verzekeraar kan de verzekerde ook zelf het initiatief nemen tot het laten uitvoeren van een arbeidsmedische expertiserapportage.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze arbeidsmedische expertise voor verzekeraars, neem dan direct contact met ons op.