Second Opinion bedrijfsarts

Vul kosteloos de second Opinion verplichting voor uw organisatie in via De Landelijke Expertisebalie, een onafhankelijk arbeidsmedische expertisebureau, met instemming van de OR.

Consultatierecht Bedrijfsarts

Vul kosteloos het consultatierecht bedrijfsarts voor medewerkers van uw organisatie in via De Landelijke Expertisebalie, een onafhankelijk arbeidsmedisch expertisebureau.

Gratis 'Second Opinion' -kanaal

U kunt sinds van 1 juli 2017 het contract & klachtenreglement kosteloos afsluiten via onze website en u betaalt alleen voor daadwerkelijk ingezette interventies.

Vooronderzoek IVA-claim

U heeft in de afgelopen jaren afscheid genomen van uw werknemer. U heeft tevens 2 jaar loon doorbetaald bij ziekte, en zelfs nu nog draagt u daarvan de nadelige gevolgen als eigenrisicodrager.

Psychiatrische Expertise

De Landelijke Expertisebalie adviseert een psychiatrische expertise in te zetten bij (vermoeden van) complexere persoonlijkheidsproblematiek en het verhelderen of actualiseren van psychiatrische klachten.

Bezwaar Loonsanctie

Het UWV heeft uw bedrijf een loonsanctie opgelegd – en wat nu, denkt u? Deze beslissingen van het UWV kan uw bedrijf immers fors financieel schaden. Een rekenvoorbeeld van de kosten van een loonsanctie hebben wij elders op de site uitgewerkt.

Bekortingsverzoek Loonsanctie

Onafhankelijk van het feit of u besloten heeft bezwaar in te dienen tegen de door het UWV opgelegde loonsanctie, kunt u een bekortingsverzoek indienen bij het UWV.

Privacy & Gegevensverwerking

Wij voldoen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zijn aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1623298.

Begeleiding WIA-aanvraag Werknemer

De WIA-aanvraag van een arbeidsongeschikte medewerker kan voor u een tijdrovend traject zijn, waarbij zowel werknemer als werkgever zich moet houden aan regels en deadlines.