Second Opinion UWV

De Landelijke Expertisebalie ondersteunt particulieren die zich niet kunnen vinden in de (her) beoordeling UWV en een second opinion wensen in de vorm van onafhankelijke arbeidsmedische expertise rapport.

Bezwaar en Beroep UWV

Een extern en onafhankelijk arbeidsmedisch expertiseonderzoek kan de basis vormen voor een succesvolle WIA-aanvraag, bezwaar- en/of beroepszaken tegen het UWV

Second Opinion Bedrijfsarts

U heeft als werknemer het recht op een second opinion door een onafhankelijke externe bedrijfsarts. Wij hebben een landelijk dekkend netwerk van gespecialiseerde onafhankelijke bedrijfsartsen.

Consultatierecht Bedrijfsarts

De Landelijke Expertisebalie, Sociaal Verhaal en landelijke verenigingen actief op het gebied van werknemersvertegenwoordigingen lanceren een…….

Second Opinion Verzekeringsarts

De Landelijke Expertisebalie ondersteunt particulieren die zich niet kunnen vinden in de (her) beoordeling door de verzekeringsarts van het UWV en een second opinion wensen

Psychiatrische Expertise

De Landelijke Expertisebalie adviseert een psychiatrische expertise in te zetten bij (vermoeden van) complexere persoonlijkheidsproblematiek en het verhelderen……

Arbeidsdeskundige Expertise

Mede op grond van de Wet verbetering Poortwachter is het van belang om na een periode van ziekte van een werknemer vast te stellen in hoeverre er nog mogelijkheden zijn om terug te keren in het werk.

Herziening beslissing UWV

Beslissingen van het UWV worden in de regel via een door de betrokkene in te dienen bezwaar- en/of beroepsprocedure hersteld. Het is dan ook zaak tijdig bezwaar-en/of beroep in te stellen tegen de beslissing waar……..

Begeleiding WIA - aanvraag

De WIA-aanvraag kan voor u als werknemer een tijdrovend traject zijn, waarbij zowel werknemer als werkgever zich moet houden aan regels en deadlines. Alle WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) -aanvragen…….

Medisch haalbaarheid

In een letselschadezaak kan de Raad voor Rechtsbijstand u gratis een subsidie verstrekken voor het laten uitvoeren van een medisch haalbaarheidsonderzoek, indien u voor een zogenaamde toevoeging in aanmerking komt. Dit kunt u verifiëren bij de Raad voor Rechtsbijstand of via uw advocaat.